Условия за ползване
1. Всички услуги, предлагани от електронното издание, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.
2. Изпращането на нежелана поща и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са в разрез с политиката на електронното издание.

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕЛЕКТРОННОТО ИЗДАНИЕ
1. Публикуване, редактиране и актуализиране на предоставената от клиента информация.
2. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент.
3. Електронното издание си запазва правото без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай, че установи нарушения в законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
4. Електронното издание не поема отговорност за взаимоотношенията на клиента с трети лица, нито за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
5. Електронното издание си запазва правото да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиента. Ако той не заяви несъгласие с направените промени, то той се счита за обвързан с тях.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
1. Клиентът носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана в електронното издание като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.
2. В случай на последващо несъгласие на клиента с политиката и условията от страна на електронното издание, той може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си с каталога, но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
3. Клиентът няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове.
4. Клиентът може да използва информацията от електронното издание като няма право да я изтегля по никакъв начин, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.

III. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Графичните изображения трябва да бъдат в един от следните формати: JPG, непрозрачен GIF или PNG.
Текстовата информация трябва да е на кирилица.

При възникнали въпроси пишете на електронната ни поща info@mebeli.info или позвънете в редакцията на тел. 02/866 47 72, 963 07 34, 866 52 16, 963 23 84.
Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code