Статии

CATAS - Изследователски център с история и бъдеще

Дата: 14 март 2019Сподели:

С 48-годишна си история Catas е най-големият институт в Европа за тестване и сертифициране в областта на дървообработващата и мебелната индустрия. Неговата мисия е да насърчи създаването на общи правила за качество, устойчивост и безопасност, които могат лесно да бъдат разбрани както от производители, така и от крайни потребители.

Историята
CATAS е основана през 1969 г. в Сан Джовани ал Национе (Удине, Италия) от Търговската камара, за да отговори на нуждите на местните фирми (основно за производство на столове) да се развиват към нови външни пазари, да адаптират своите продукти към местни и чуждестранни стандарти и да бъдат актуални относно използването на иновативни материали. Тези компании са наясно с необходимостта от технологичен център, тясно свързан с отрасъла и предлагащ научна експертиза и решения, приложими в дадената област.
Развитието на CATAS първоначално е подкрепено единствено от Търговската камара в Удине, от местните промишлени асоциации от региона Фриули Венеция Джулия, от професионалното училище „Сан Джовани ал Натистън“ и от университета в Удине. През 1994 г. институтът е превърнат в специализирана компания с мисия да насърчава техническото развитие в предприятията за мебели от дървесина. Днес CATAS е частна компания с ограничена отговорност с основни партньори Търговската камара в Удине, Federlegno-Arredo Eventi, Промишлената асоциация на Удине, Bank of Cividale, Италианската асоциация на малките мебелопроизводители, Промишлената асоциация на Монца и Брианза и Асоциацията на малките предприятия в Удине.

Основни дейности на CATAS

1. Лабораторни тестове
Дейностите, които CATAS извършва, най-вече се отнасят до изпитвания на материали и продукти от дървообработващата и мебелната промишленост, в частност:
• тестове за устойчивост, издръжливост и безопасност на мебелите и техни компоненти;
• тестове за устойчивост на вътрешните врати;
• тестове за устойчивост, издръжливост и безопасност на външни щори;
• опаковки;
• оценка на съответствието на оборудването на детските площадки;
• ергономична оценка на офис столове;
• физически и механични изпитания на суровини (дървесина, панели, пластмаси и др.);
• химичен анализ на материали (лепила, бои, пластмаси);
• анализ на емисиите на формалдехид и летливи органични съединения от суровини и готови продукти;
• тестове за пожарна реакция;
• ефективност на обработката на консерванти за дървесина;
• идентификация на дървесни видове.


2. Сертифициране
CATAS предоставя сертификат за продукти със собствен знак - CATAS Quality Award (CQA) - проверка на съответствието на цялото производство със стандартите и техническите спецификации, които са международно признати. Този етикет се прилага за суровини (дървени панели с ограничена емисия на формалдехид, лепила, системи за външно и вътрешно покритие), полуготови продукти (прозоречни профили, лицеви панели) и готови продукти (столове, маси, легла, матраци и т. н.). За да бъде сертифициран, продуктът трябва да бъде проверен и трябва да реагира положително на непрекъснатите вътрешни контроли (изпитвания, извършвани директно от производителя), както и на периодично извършваните от CATAS инспекции и изпитвания.
CATAS стартира и партньорства с германските институти Eph-Ihd (Dresden) и Wki (Braunschweig), както и с английския Fira за общи схеми за сертифициране на продукти.
В рамките на процеса на сертифициране CATAS е първата италианска институция, която получава акредитация от Accredia като орган за сертифициране на продукти и специално за схемата за емисии на формалдехид от дървесни плочи. Такова акредитиране е една от съществените предпоставки за сертификационната дейност на панелите от дървесина според правилата на EPA (Американската агенция за опазване на околната среда).


3. CATAS и маркировката СЕ
От 2014 г. Европейският съюз официално разрешава (нотифицира) CATAS за извършване на дейности по оценка и проверка на съответствието на строителни продукти с ЕС Европейски регламент № 305/2011 за определяне на хармонизирани стандарти за пускането им на пазара в Европейския съюз за следните продукти:
• дървени подови настилки и паркет;
• тавани;
• панели от дървесина за използване в строителството;
• еластични, текстилни и ламинирани подови настилки;
• повърхности за спортни зони;
• вътрешни и външни стени с елементи от масивна дървесина.


4. Обучение
Чрез дейностите, изпълнявани от специализираната секция CATAS-Academy, се предлага пълна програма за обучение, способна да отговаря компетентно на нуждите на компании, работещи с дървесина и мебели или „съседни“ сектори (производители на панели, лепила, бои и др.). Целта е да се разпространяват повече знания за клиентите на института, както и да се обогатява техният персонал с технически и стандартизационни познания. Тези курсове за обучение са част от специален каталог, но CATAS е на разположение и за организиране на ad hoc обучителни програми по отделни теми със специфичен интерес, идентифицирани в сътрудничество с компанията.
Освен това CATAS постоянно организира срещи (семинари) за нови стандарти или представяне на резултатите от вътрешни проучвания и изследвания и установява значителни партньорства с училища и университети, които формират кадри за дървообработващата и мебелната промишленост. Използването на лабораториите на CATAS представлява важна възможност за осъществяване технологично-научни експерименти.


5. Изследване
CATAS подпомага компаниите в разработването на нови продукти и нови материали. Тези истински „приложни изследователски пътеки“ също могат да бъдат определени от конкретни проекти, планирани в тясно сътрудничество с университети или изследователски центрове. В някои случаи тези програми могат да бъдат допълнително подкрепени от специално публично финансиране, осигурено чрез периодични разговори.
Освен това CATAS винаги е сътрудничила в международни изследователски програми, особено в контекста на определянето или подобряването на методите за изпитване по отношение на областите, в които тя работи.


6. Информиране
CATAS постоянно информира клиентите си за техническите нововъведения и новите технически стандарти чрез бюлетини, издаване на специфични публикации и организиране на специални събития.

CATAS днес
CATAS в момента се счита за най-големия италиански и европейски институт в областта на дървесината и мебелите. Той е изследователски център, поддържан от висококвалифициран екип от експерти, около 50 служители, включително завършили химия, физика, инженерство и математика.
Петте отдела (за материали, повърхности, готови продукти, химико-биологичен и за пожарна безопасност) извършват широка гама от тестове и изследвания както върху суровини, така и върху готови продукти. За всеки отделен материал или продукт CATAS може да оцени съответствието с изискванията на стандартите или с тези, определени от самия клиент, като извърши различни тестове за безопасност, производителност и дълготрайност.
В продължение на няколко години има и техническа служба, способна да извършва виртуална симулация на механични тестове. С тези инструменти безопасността и производителността на нов продукт могат да бъдат оценени още преди реализацията му чрез моделиране и симулации, извършени с използването на специални специализирани софтуерни програми. Тези системи позволяват да се симулира евентуална промяна на продукта, ако е необходима корекция в неговите параметри, така че крайният продукт след неговата реализация да издържи тестовете, изисквани от пазара.
Тестовете се провеждат в съответствие с националните стандарти (UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI и др.), Европейските стандарти (EN) и международните стандарти (ISO). Те могат да бъдат програмирани и според специфичните изисквания на клиента.
Ролята на Catas в национален и международен план е утвърдена от Green Building Coincil (институт с нестопанска цел, който има водеща роля за устойчивото строителство, сертифицирана от CARB (California Air Resources Board) като TPC (Third Party Certified) - сертифициране от трета страна (независим орган) за удостоверяване количеството на свободно отделящия се формалдехид от дървесните плочи и обособяването на собствена търговска марка за съответствие на продуктите – Cqa-Catas Quality Award и Catas-Wki Premium – сертифициране на защитно-декоративни покрития за външна употреба. .Това е още едно доказателство за компетентността и доверието към Catas в световен план.

Малко статистика
През последните години Catas прави оборот над 6 милиона евро на година, разполага с повече от 10 000 квадратни метра лаборатории, 50 висококвалифицирани специалисти, две локации (Сан Джовани, Удине и Лисоне, Брианца) и обширен асортимент от услуги.
Catas извършва над 43 000 теста годишно за две хиляди клиента по света - от Китай до Съединените щати. В момента е в ход строителството на новата лаборатория за готови продукти, разположена на 2500 кв. метра, плюс още 800 кв. м складови площи, с обща инвестиция над 3 милиона евро. Строителството ще приключи до 2019 г.
Catas e отворена към световния пазар: повече от 40% от оборота й идва от дейността на големите мултинационални групи и от много от водещите международни марки за дизайн. Класацията на „Най-добрите петнадесет клиентски държави" според оборота за Catas оглавява Полша, следвана от Румъния, Словакия, Германия, Русия, Литва, Обединеното кралство, Китай, Португалия, Швеция, Турция и Беларус.
По брой клиенти от държава Германия се нарежда на първо място, следвана от Полша, Китай, Румъния, Литва, Турция, Словения, Великобритания, Русия, Швеция, Дания, Португалия, Холандия, България (10 фирми) и Словакия.
Галерия
Още статии

Сдвоеният банциг HR250 може да направи един или два ряза при едно преминаване за листене на призми и дъски.

Повече

„Красотата е в процеса на изработка и тапициране и мисля, че колегите, които се занимават с този вид мебели, също биха потвърдили.“

Повече

„Успехът е да се харесваш, да харесваш това, което правиш и да харесваш начина, по който го правиш.“

Повече

Първите новини за 2020 г. в мебелния бранш идват с новия брой на сп. ДМТ.

Повече

С отложена дата след превантивни здравни мерки.

Повече

Днес Копенхаген е световен пример за най-добри практики в градското планиране. Центърът на града е смесица от традиционна скандинавска и впечатляваща съвременна архитектура с изобилие от обществени пространства за активна дейност...

Повече

- Лампи от бира и отпадъци от кафе================= - Ядливи чашки за кафе заместват неразградимата пластмаса

Повече

- Кафето като устойчива боя за текстил ============ - Велосипед от рециклирани кафе капсули========== Публикация на сп. ДМТ 6/2019

Повече

В съдържанието: Кортен - материалът с благородна ръжда; Дигиталният печат - технология на бъдещето; Интересни интериорни решениия и практични продукти за дома, базирани на магнитната левитация...

Повече
Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code