Издания

Съвременните български дървени сглобяеми къщи

Автор: инж. Симеон Йорданов
Издател: Символ ООД
Година: 2009
Език: Български
Страници: 144
Цена: 30.00 лв.

Целта на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производството и монтажа на дървените и сглобяемите къщи в България.
Богатият снимков материал на реализирани вече обекти в страната и чужбина цели популяризирането им и заемането на достойно и заслужено място на строителния пазар.
Множеството технически данни и характеристики, описани в табличен, графичен и аналитичен вид, ще убедят инвеститори, архитекти, инженери и строители в безспорните предимства на дървените монтажни сгради пред останалите познати начини на строителство у нас. В книгата се дава отговор на всички въпроси, които би задал човек относно дървените сглобяеми къщи. 
Същевременно тя може да се ползва като учебно помагало от студентите в Лесотехническия университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и от специализираните среднообразователни училища по дървообработване, вътрешна архитектура и мебелно производство.

Още издания

Книгата е посветена на жизнения и творчески път на един от най-активните деятели на горско-промишления отрасъл у нас.

Повече

Изданието систематизира и излага на едно място широк кръг от исторически, архитектурни, археологически, антикварни и др. данни.

Повече

Задълбочено теоретично изследване на функцията, конструкцията, материала, технологията, обективните условия на средата, цвета и модата като фактори, които оказват влияние върху композицията и формообразуването на мебелите и структурирането на интериорното пространство.

Повече

Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code