Издания

Сушене и топлинно обработване на дървесината

Автор: проф. д.т.н. Христофор Л. Виделов
Година: 2003

Процесите на хидротермичното обработване на дървесината, към които се отнасят сушенето и топлинното обработване, са намерили широко приложение в дървообработващата и мебелната промишленост. В повечето случаи те са необходима част от технологичните процеси, с които започва или завършва даден производствен цикъл. В основата си хидротермичното обработване се базира на топло – масообмена между дървесината и обработващата среда и се характеризира с високи енергийни разходи.
Освен топлофизичен, хидротермичното обработване на дървесината има и технологичен характер, обусловен от сложната и разнообразна форма на свързване на влагата с материала, от химическите и морфологическите особености на дървесината като органична растителна суровина. При реализирането на тези процеси, освен пренасянето на топлина, влага и вещества в дървесината настъпват съществени химични, биохимични, физико – механични и други изменения. Голяма част от тези изменения, от технологична гледна точка, са обект и цел на обработването, но съществуват и такива, които се отразяват неблагоприятно върху свойствата на суровината. Отчитайки сложността на явленията, които протичат при хидротермичното обработване на дървесината, те се разглеждат в три взаимосвързани направления – теория, техника и технология.
Теорията на хидротермичното обработване на дървесината се базира на основните закономерности на топло – и влагопренасянето при взаимодействието на влажни материали с нагрети газове и течности, нагрети повърхности и при облъчване с топлинни и електромагнитни вълни. Тези закономерности се разглеждат в най- тясна връзка с характера и формите на свързване на влагата с материала. Техниките на хидротермичното обработване на дървесината обхваща принципите и методите за провеждане на процесите в различните видове съоръжения, с техните конструктивно- строителни особености, възможности за контрол и управление на процесите и т.н. Технологията на хидротермичното обработване включва избора на най- подходящо съоръжение и режимите за обработване, контрола и управлението на параметрите, които осигуряват най- качествено, най- бързо и с най- малко средства реализиране на поставените цели за топлинно обработване, сушене и кондициониране на дървесината. В принципен характер са разгледани  и въпросите за сушене на раздробена и малоразмерна дървесина.
Вземайки предвид по-широката база, настоящото издание може да бъде помощен материал не само за студентите и учащите се в областта на механичната технология на дървесината, но и за всички работещи и имащи интереси в дървообработването и производството на мебели, строителни изделия, амбалажи и др.

Още издания

Тази книга представлява най-обширното изследване в областта на дизайна на столове от 1808 г. до наши дни.

Повече

Специално издание посветено на 25-годишнината на издателство Taschen.

Повече

Автор: Charlotte & Peter Fiell Издателство: Taschen Година: 1993 Език: Английски Страници: 160 Цена: 35.00 лв.

Повече

Тази книга представя мебелния дизайн като включва в себе си някои от най-емблематичните мебелни стилове, движения и имена дали своя принос за неговото развитие.

Повече

Второ преработено издание на учебника по дисциплината "Технология на мебелите", предназначен за обучението на студентите в бакалавърската степен на специалност "Дървообработване и производство на мебели" в ЛТУ.

Повече

Учебникът е разработен в съответствие с учебните планове на дисциплината "История на интериора и мебелите", която се преподава на студентите от специалността "Инженерен дизайн" в ЛТУ.

Повече

Учебникът на проф. Панайот Панайотов е посветен на лепилата и материалите за защитно-декоративни покрития. Предназначен е основно за студентите от ЛТУ, специалност "Интериор и дизайн на мебели", както и за ползване от специалистите в бранша.

Повече

Учебникът е предназначен за студентите от ЛТУ за специалностите "Дървообработване и производство на мебели", "Инженерен дизайн" и "Стопанско управление". Може да се ползва и от студентите по други специалности, а също и от всички производители и потребители на дървесина.

Повече

Учебникът съдържа цикъл лекции по дисциплината "Вътрешна архитектура и дизайн", която се преподава на студентите от специалност "Дървообработване и производство на мебели" в ЛТУ.

Повече

В албума е засегната част от огромното разнообразие на стилови форми - от Ренесанса до началото на 20-ти век. Направен е кратък анализ на епохата, появата, времетраенето и разпространението на всеки стил, както и оражението му в архитектурата, изкуството и начина на живот.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code