Издания

Лепила и материали за защитно-декоративни покрития

Автор:  проф. Панайот Панайотов
Издателство: ЛТУ, София
Година: 2002
Език: Български
Страници: 231

Учебникът на проф. Панайот Панайотов, посветен на лепилата и материалите за защитно-декоративни покрития, се състои от три основни раздела.
Първият от тях е въвеждащ и поднася обща информация за лепилата и материалите, формиращи защитно-декоративни покрития. В него е включен и обзор на изходните материали за производство на тези покрития. Втората част е посветена на видовете лепила и лепилни съединения. Специално внимание е обърнато на избора на един или друг от тези видове. Третият дял дава сведения за лаковете, нанасяни върху дървесина, метални и силикатни повърхности. Подробно са разгледани отделните видове и свойствата им.
Учебникът е предназначен основно за студентите от Лесотехническия университет, специалност "Интериор и дизайн на мебели", както и за ползване от специалистите в бранша.

Още издания

Книгата е посветена на жизнения и творчески път на един от най-активните деятели на горско-промишления отрасъл у нас.

Повече

Изданието систематизира и излага на едно място широк кръг от исторически, архитектурни, археологически, антикварни и др. данни.

Повече

Задълбочено теоретично изследване на функцията, конструкцията, материала, технологията, обективните условия на средата, цвета и модата като фактори, които оказват влияние върху композицията и формообразуването на мебелите и структурирането на интериорното пространство.

Повече

Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code