Издания

История на българските мебели

Автор: инж. Кирил Първанов
Издателство: Бисмар ООД
Година: 2005
Език: Български
Страници: 303
Цена: 12.00 лв.

Луксозното и богато илюстровано издание е първи опит за събиране, систематизиране и обобщаване на производството на мебели в България от неговото зараждане до наши дни. Книгата ни среща със старите майстори и техните уникални произведения, с историческото развитие на школите и тенденциите в мебелното производство, с редица личности, посветили живота и таланта си за възхода и прославата на  българското мебелно производство.
Голяма част от изследването заема развитието на специфичния български мебелен дизайн, използваните материали, конструкциите и технологиите на производство на мебели в България в различните исторически времена от дълбока древност до наши дни. Специално внимание е обърнато на периодите, когато са създадени най-големите шедьоври на българския създател на мебели – както за бита, така и за обществени и култови сгради. Читателят добива почти визуална представа за интериора на българската традиционна къща, религиозен храм или обществена сграда.
Oбект на изследването са и усилията за модернизиране интериора на българския дом, както и стремежът за следване тенденциите в мебелния дизайн. В това отношение са проследени творческите търсения и идеи в областта на дизайна, възникнали и развити в различните страни през отделните периоди от време и отражението им върху производството на мебели в България.
Авторът не е пропуснал да ни запознае и с още нещо важно за развитието на мебелното производство в България – зараждането и развитието на специализираните учебни заведения. Благодарение до голяма степен на специалистите, които те създават, България добива самочувствие да застане редом до напреднали европейски държави в различни международни мебелни изложения, където показва върхове на мебелното изкуство, съпоставими по архитектурно-художествените си качества с най-добрите образци.
Голямо достойнство на книгата е нейната енциклопедичност. Читателят може да намери в нея неизвестни и малко известни факти за историята на българските мебели, сериозен научен апарат и богат списък на използваните източници, което превръща “История на българските мебели” в стойностна база за бъдещите изследователи.
Книгата на инж. Първанов оставя у читателя и още едно силно впечатление. Противно на стилистиката, в която се създават подобен тип исторически съчинения – суховата обективност, граничеща понякога с академична студенина към изследваната материя, тук имаме среща с авторско вдъхновение. С емоцията на автор, който не само събира, анализира и популяризира това, на което е посветил научните си търсения, но и пламенно ги пропагандира. А да се пропагандират творческите върхове на българския мебелен създател, е част от пътя към бъдещето, към следващите поколения български мебелни дизайнери, конструктори, производители и потребители.
Книгата е отпечатана с подкрепата на БКДМП и няколко фирми от бранша.

Още издания

Книгата е посветена на жизнения и творчески път на един от най-активните деятели на горско-промишления отрасъл у нас.

Повече

Изданието систематизира и излага на едно място широк кръг от исторически, архитектурни, археологически, антикварни и др. данни.

Повече

Задълбочено теоретично изследване на функцията, конструкцията, материала, технологията, обективните условия на средата, цвета и модата като фактори, които оказват влияние върху композицията и формообразуването на мебелите и структурирането на интериорното пространство.

Повече

Речникът е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code