Издания

История на българските мебели

Автор: инж. Кирил Първанов
Издателство: Бисмар ООД
Година: 2005
Език: Български
Страници: 303
Цена: 12.00 лв.

Луксозното и богато илюстровано издание е първи опит за събиране, систематизиране и обобщаване на производството на мебели в България от неговото зараждане до наши дни. Книгата ни среща със старите майстори и техните уникални произведения, с историческото развитие на школите и тенденциите в мебелното производство, с редица личности, посветили живота и таланта си за възхода и прославата на  българското мебелно производство.
Голяма част от изследването заема развитието на специфичния български мебелен дизайн, използваните материали, конструкциите и технологиите на производство на мебели в България в различните исторически времена от дълбока древност до наши дни. Специално внимание е обърнато на периодите, когато са създадени най-големите шедьоври на българския създател на мебели – както за бита, така и за обществени и култови сгради. Читателят добива почти визуална представа за интериора на българската традиционна къща, религиозен храм или обществена сграда.
Oбект на изследването са и усилията за модернизиране интериора на българския дом, както и стремежът за следване тенденциите в мебелния дизайн. В това отношение са проследени творческите търсения и идеи в областта на дизайна, възникнали и развити в различните страни през отделните периоди от време и отражението им върху производството на мебели в България.
Авторът не е пропуснал да ни запознае и с още нещо важно за развитието на мебелното производство в България – зараждането и развитието на специализираните учебни заведения. Благодарение до голяма степен на специалистите, които те създават, България добива самочувствие да застане редом до напреднали европейски държави в различни международни мебелни изложения, където показва върхове на мебелното изкуство, съпоставими по архитектурно-художествените си качества с най-добрите образци.
Голямо достойнство на книгата е нейната енциклопедичност. Читателят може да намери в нея неизвестни и малко известни факти за историята на българските мебели, сериозен научен апарат и богат списък на използваните източници, което превръща “История на българските мебели” в стойностна база за бъдещите изследователи.
Книгата на инж. Първанов оставя у читателя и още едно силно впечатление. Противно на стилистиката, в която се създават подобен тип исторически съчинения – суховата обективност, граничеща понякога с академична студенина към изследваната материя, тук имаме среща с авторско вдъхновение. С емоцията на автор, който не само събира, анализира и популяризира това, на което е посветил научните си търсения, но и пламенно ги пропагандира. А да се пропагандират творческите върхове на българския мебелен създател, е част от пътя към бъдещето, към следващите поколения български мебелни дизайнери, конструктори, производители и потребители.
Книгата е отпечатана с подкрепата на БКДМП и няколко фирми от бранша.

Още издания

Специално издание посветено на 25-годишнината на издателство Taschen.

Повече

Автор: Charlotte & Peter Fiell Издателство: Taschen Година: 1993 Език: Английски Страници: 160 Цена: 35.00 лв.

Повече

Тази книга представя мебелния дизайн като включва в себе си някои от най-емблематичните мебелни стилове, движения и имена дали своя принос за неговото развитие.

Повече

Второ преработено издание на учебника по дисциплината "Технология на мебелите", предназначен за обучението на студентите в бакалавърската степен на специалност "Дървообработване и производство на мебели" в ЛТУ.

Повече

Учебникът е разработен в съответствие с учебните планове на дисциплината "История на интериора и мебелите", която се преподава на студентите от специалността "Инженерен дизайн" в ЛТУ.

Повече

Учебникът на проф. Панайот Панайотов е посветен на лепилата и материалите за защитно-декоративни покрития. Предназначен е основно за студентите от ЛТУ, специалност "Интериор и дизайн на мебели", както и за ползване от специалистите в бранша.

Повече

Процесите на хидротермичното обработване на дървесината, към които се отнасят сушенето и топлинното обработване, са намерили широко приложение в дървообработващата и мебелната промишленост.

Повече

Учебникът е предназначен за студентите от ЛТУ за специалностите "Дървообработване и производство на мебели", "Инженерен дизайн" и "Стопанско управление". Може да се ползва и от студентите по други специалности, а също и от всички производители и потребители на дървесина.

Повече

Учебникът съдържа цикъл лекции по дисциплината "Вътрешна архитектура и дизайн", която се преподава на студентите от специалност "Дървообработване и производство на мебели" в ЛТУ.

Повече

В албума е засегната част от огромното разнообразие на стилови форми - от Ренесанса до началото на 20-ти век. Направен е кратък анализ на епохата, появата, времетраенето и разпространението на всеки стил, както и оражението му в архитектурата, изкуството и начина на живот.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code