Издания

Английско-български аграрен бизнес лесотехнически речник

Автор: Цветина Цакова<br>Издател: Академично издателство "Проф. Марин Дринов"<br>Година: 2013<br>Цена: 35 лв.<br><br>Българският аграрен и лесотехнически бизнес има вече специализиран терминологичен английско-български речник. Дългоочакваното от преподаватели, студенти и бизнесмени практично издание е вече на книжния пазар.<br>Английско-българският аграрен, лесотехнически и бизнес речник е предназначен за агрономи, ветеринарни лекари, лесоинженери, ландшафтни архитекти, еколози, аграрни инженери, биолози, геодезисти, икономисти, юристи, преподаватели, студенти и всички, които работят както в областта на аграрните и лесотехническите науки, така и в сферата на бизнеса.<br><br>Английско-българският речник обхваща терминологията на всички аграрни и лесотехнически отрасли и свързаната с тях търговска и финансова лексика. В речника са включени всички значения на българския език на най-използваните сега английски аграрни, лесотехнически и бизнес думи и изрази. За растенията и животните, причинителите на болести по тях и вредителите са дадени и научните им названия на латински език. По този начин се изключват възможни грешки поради неправилна употреба на синоними.<br><br>Днес английският е работен език е работен език при бизнес контактите между физически или юридически лица, не само в рамките на Европейския съюз, но и в глобален мащаб. Затова специализираният терминологичен английско-български речник е изключително полезен и практичен справочник. Всеки, който превежда от английски език текстове с ограрна, лесотехническа и бизнес тематика, може да намери само в един речник значението на сложни английски термини на български език, без да използва други справочници.<br><br>Подобен английско-български специализиран терминологичен речник се издава за първи път в нашата страна.<br><br>Авторът на речника е преподавател по английски език в Лесотехнически университет - София.<br><br>Тиражът на луксозното обемно издание е ограничен.<br>

Още издания

Креативно списание за дизайн, интериор и архитектура.

Повече

Специализирано периодично издание за дизайн, материали, машини и технологии в мебелната и дървообработващата промишленост.

Повече

Целта на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производството и монтажа на дървените и сглобяемите къщи в България.

Повече

Книгата предлага популярен обзор на външното въздействие върху формирането и развитието на мебелното творчество и производството на мебели в България.

Повече

Тази книга-албум запознава читателя със забравени днес, но ненадминати майстори и творци, и с великолепните им произведения.

Повече

Монографично изследване на традициите, развитието и постиженията в мебелното производство.

Повече

Целта на тази книга е да даде на строителя-любител конкретни познания и съвети за изработване на елементите на дървените къщи и за извършване на всички строителни работи.

Повече

Книгата илюстрира сложната картина на международните движения на XX в., от технологичната експресивност до новата модерност.

Повече

Целта на книгата е да помогне за сътворяването на красив интериор с помощта на обикновена, но в същото време функционална мебелировка.

Повече

Тази книга представя забележителни обекти от частни пространства, публични и религиозни сгради. Включва също така известни хотели, ресторанти и барове, акцентирайки върху последните тенденции в областта на модерната архитектура и дизайна.

Повече

Брандове
Анкета
При създаването на нов интериор се доверявате предимно на:

Собствения си вкус и познания

Съветите на интериорен дизайнер

Препоръките на производител

Предложения от интериорните списания

От всичко изброено по малко

Моля, въведете вашият email.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Моля, влезте в системата като въведете email и парола.
Всички полета са задължителни!
Нямате регистрация? Регистрирайте се!
Mebeli.info гарантира неприкосновеността на вашите лични данни. Информацията, която въведете тук, няма да бъде предоставяна на трети лица.
Всички полета са задължителни!

Enter code refresh code